Trillingsmetingen

 

In de hedendaagse maatschappij kunnen veschillende bronnen trillingen veroorzaken. Trillingen kunnen zorgen voor het ontstaan van scheuren en schade aan bebouwingen, of hinder voor omwonenden.

 

Richtlijnen

Voor het bepalen van een acceptabel niveau van zowel schade als hinder, bestaan verschillende criteria. Deze criteria zijn opgenomen in de SBR richtlijn. Deze richtlijn is onderverdeeld in de volgende onderdelen:

- Richtlijn deel A: Schade aan gebouwen;

- Richtlijn deel B: Hinder voor personen;

- Richtlijn deel C: Storing aan apparatuur.

 

Verschillende soorten trillingen

Trillingen kunnen worden veroorzaakt door diverse bronnen. Deze bronnen zijn voornamelijk in te delen in 3 type trillingen.

 

Kortdurende trillingen

Herhaalde kortdurende trillingen

Continu trillingen

Botsingen

Heiwerkzaamheden

Machines met roterende onderdelen

Explosies

Weg- en railverkeer

Vibratoren

 

 

Verdichtingswerk doormiddel van trilwalsen

 

 

Het inbrengen van fundatiepalen en damwanden doormiddel van trilblokken

 

 

Weg- en railverkeer


Door het tijdig vaststellen van een onaanvaardbaar trillingsniveau kan het bouwproces afhankelijk van de situatie worden bijgestuurd. Trillingsmetingen zorgen daardoor voor een goede voortgang van het project zonder onnodige onkosten te genereren.

 

Meetapparatuur
Onze trillingsmetingen worden uitgevoerd met de Profound VIBRA+, omdat deze apparatuur volledig voldoet aan de specificatie-eisen van SBR-richtlijn A. Een belangrijk voordeel van de VIBRA+ is dat dit meetsysteem optioneel e-mails kan versturen bij overschrijding van de maximum toelaatbare waarde. Het VIBRA+ systeem is ontwikkeld door Profound BV.


Omschrijving meting Prijs
Huur van één VIBRA+, per dag of dagdeel € 75,00
Huur van één VIBRA+, per week € 300,00
Bemande meting / instructie / montage/demontage door Excite Expertise (per uur) € 50,00

 

Omschrijving rapportage Prijs
Grafische uitwerking van de meetresultaten, per meetsysteem € 30,00
Briefrapport met toelichting en conclusies bij grafisch uitwerken € 175,00
Uitgebreide rapportage € 400,00

 

Wanneer meerdere trillingsmeters worden gehuurd of tegen langere periodes wordt een korting op het tarief berekend. Vraag naar de mogelijkheden.

 

Voor vragen over de trillingsmetingen kunt u gebruik maken van ons contactformulier.