Hoogtemetingen

 

Om scheefstanden en zakkingen te controleren is het uitvoeren van een hoogtemeting noodzakelijk. In veel gevallen worden hoogtemetingen verricht voordat bouwwerkzaamheden plaatsvinden. In deze gevallen worden omliggende panden ingemeten om tijdens en na de bouw eventuele zakkingen te constateren. Om de meting nauwkeurig te kunnen verrichten worden hoogtebouten in de gevel geplaatst die daarna worden ingemeten ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP).

Deze eerste meting wordt over het algemeen een nulmeting genoemd.

 

Na de nulmeting staat vast wat de huidige situatie van het pand is. Na of tijdens de werkzaamheden kan een zogenaamde herhalingsmeting worden verricht. Uit de verkregen gegevens van deze meting kan worden bepaald of het pand een zakking heeft ondervonden in de gepaseerde tijd tussen de metingen.

 

Om de hoogtemetingen zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren maakt Excite Expertise gebruikt van een digitaal waterpasinstrument.

 

Voor meer informatie en advies over de hoogtemetingen kunt u gebruik maken van contactformulier.